Từ 01/04/2015: Thực hiện biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Nhật Bản

Ngày 14/02/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 25/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 (thuế suất VJEPA).

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng ra Thông tư số 24/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.

Tính đến thời điểm 01/4/2015, đối với biểu ASEAN – Nhật Bản, sẽ có 2874 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 30% tổng biểu thuế). Có 413 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế ưu đãi theo quy chế tối huệ quốc (MFN) tại thời điểm hiện hành.

Đối với biểu Việt Nam – Nhật Bản sẽ có 3234 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 33,8% tổng biểu thuế) và 354 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế MFN tại thời điểm hiện hành.

Các dòng thuế có thuế suất bằng 0% tại thời điểm 01/04/2015 tập trung vào các nhóm mặt hàng: Chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm tân dược…

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế VJEPA phải đáp ứng đủ 4 điều kiện.

Thứ nhất là thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTC

Thứ hai là được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam.

Thứ ba là được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương.

Thứ tư là thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản mẫu VJ (viết tắt là C/O – mẫu VJ) theo quy định của Bộ Công Thương.

Thông tư số 25/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015, thay thế Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 và Thông tư 63/2012/TT-BTC ngày 23/04/2012 của Bộ trưởng Tài chính.

Theo customs.gov.vn