Tin Tức

giam thue nhap khau xang dau

Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để không tăng giá bán

Ngày 13/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BTC, trong đó, một số mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ 10-15% nhằm không ảnh hưởng đến giá bán xăng dầukhi thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ ngày 01/5/2015.

luat-thue-xuat-nhap-khau-sua-doi

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu: Sửa đổi để nâng cao hiệu quả quản lý

Theo ý kiến của Hải quan các tỉnh, thành phố, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp cải cách hiện đại hóa hải quan, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, đồng thời xử lý các vướng mắc trong thực tế, hạn chế thất thu cho ngân sách Nhà nước…