Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để không tăng giá bán

Ngày 13/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BTC, trong đó, một số mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ 10-15% nhằm không ảnh hưởng đến giá bán xăng dầukhi thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ ngày 01/5/2015.

Cụ thể, theo Thông tư số 48/2015/TT-BTC, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu đã được điều chỉnh giảm từ ngày 14/4/2015 như sau:

  • Mặt hàng xăng RON92/95: giảm từ 35% xuống mức 20% (giảm 15%);
  • Mặt hàng dầu diezel: giảm từ 30% xuống 20% (giảm 10%);
  • Mặt hàng dầu hoả: giảm từ 35% xuống 20% (giảm 15%);
  • Mặt hàng dầu mazut: giảm từ 35% xuống 25%;
  • Mặt hàng nhiên liệu bay: giảm từ 25% xuống 10%.

Thông tư số 48/2015/TT-BTC cũng điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng sinh học (E5, E10), dầu sinh học (B5,B10) thống nhất với mức thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng, dầu khoáng là 20% nhằm khuyến khích sản xuất, phối trộn và tiêu dùng nhiên liệu sinh học trong nước.

Bộ Tài chính cho biết, việc điều chỉnh giảm thuế tại Thông tư số 48/2015/TT-BTC đã giảm mức chệnh lệch giữa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong ASEAN (ATIGA). Theo đó, cơ bản giải quyết được lo ngại của nhà máy lọc dầu trong nước trước sức ép thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan trong ASEAN đối với mặt hàng xăng dầu đồng thời khuyến khích tiêu thụ xăng dầu sản xuất trong nước.

Trước đó, ngày 10/3/2015 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13. Theo Nghị quyết, từ ngày 01/5/2015, mức thuế BVMT đối với một số mặt hàng xăng dầu có điều chỉnh tăng. Đối với mặt hàng xăng, nhiên liệu bay, tăng từ 1.000 đ/lít lên 3.000 đ/lít.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư 48/2015/TT-BTC để việc thực hiện chính sách thuế BVMT từ ngày 01/5/2015 không ảnh hưởng đến giá bán của các mặt hàng xăng dầu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời bảo đảm việc thực hiện quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Nguồn: Tổng cục Hải quan