Dịch vụ đính kèm

  • Xin tất cả các Form C/O xuất khẩu theo yêu cầu(A/B/ANNZ/AJ/AK/D/E…).
  • Đóng gói hàng hóa (Đóng thùng/pallet gỗ, đai kiện, thùng carton, pallet nhựa).
  • Đóng rút hàng tại cảng (ICD/Cát Lái/Hiệp Phước…).
  • Tứ vấn hộ trợ khách hàng xin công bố/mã vạch/vệ sinh thực phẩm.
  • Hỗ trợ khách hàng khử trùng (Hun trùng) hàng nông sản/pallet gỗ.
  • Thủ tục nhận hàng đại lý sân bay (Kho TCS/SCSC).
  • Giám định hàng xuất nhập khẩu (Đóng rút hàng cont – kho hoặc ngược lại…).